Poštovani, ponovo Vas obavještavamo  da su pored poznatih fiksnih u funkciji i službeni brojevi mobilnih telefona zaposlenika IPI d.o.o. i odgovarajuće e-mail adrese: semir.s@ipi.ba +38762 969-279; edukacija@ipi.ba (e-mail ibrahim.m@ipi.ba nije više aktivan) +38762 967-998; muhamed.b@ipi.ba +38762 966-923....