Zbog trenutne povoljne epidemiološke situacije širenja koronavirusa u Federaciji Bosne i Hercegovine, Federalno Ministarstvo prometa i komunikacija je u konsultaciji sa stručnim institucijama donijelo odluku da se organizuju licencni ispiti (za licenciranje i relicenciranje) za sve kandidate sa stanica tehničkih pregleda vozila u entitetu Federaciji BiH...

Poštovani, Obavještavaju se sve ovlaštene stanice tehničkih pregleda vozila u Federaciji Bosne i Hercegovine da od 01.06.2021. godine stupa na snagu obaveza propisana članom 46. PRAVILNIKA O DIMENZIJAMA, UKUPNOJ MASI I OSOVINSKOM OPTEREĆENJU VOZILA, O UREĐAJIMA I OPREMI KOJU MORAJU DA IMAJU VOZILA I O OSNOVNIM USLOVIMA...

Poštovani, četvrtak 13.05.2021. i petak 14.05.2021. godine su neradni dani u našoj stručnoj instituciji. Podrška će biti dostupna putem telefona 062 969-279, 062 967-998, 062 966-923....

Obavještavaju se sve ovlaštene stanice tehničkih pregleda vozila u Federaciji Bosne i Hercegovine da je trenutno u prekidu veza fiksnom linijom 033/558-228 sa A-netom, pa pozive možete ostvariti putem mobilnog broja: 062/336-554. Hvala na razumijevanju.  ...

Na osnovu člana 2., 3., 4., 5. i 6. Pravilnika o programu i načinu stručnog usavršavanja,provjeri stručnosti ispita za voditelje stanica tehničkog pregleda i kontrolore tehničke ispravnosti vozila i provjeri stručnosti uposlenih koji rade na stručnim poslovima tehničkih pregleda vozila (Sl. novine FBiH, broj 51/06),...

Poštovani čitaoci i pratioci naše web stranice: Stručna institucija za nadzor rada STPV u Federaciji Bosne i Hercegovine, IPI – Institut za privredni inženjering d.o.o, Zenica, je nakon 10 godina od štampanja drugog izdanja izradila novo, treće izmijenjeno i dopunjeno izdanje knjige Stručni vodič za voditelje,...