Poštovani, ponovo Vas obavještavamo  da su pored poznatih fiksnih u funkciji i službeni brojevi mobilnih telefona zaposlenika IPI d.o.o. i odgovarajuće e-mail adrese: semir.s@ipi.ba +38762 969-279; edukacija@ipi.ba (e-mail ibrahim.m@ipi.ba nije više aktivan) +38762 967-998; muhamed.b@ipi.ba +38762 966-923....

Poštovani/e, Sutra, subota 29.09.2018. planirano je premještanje serverske i komunikacione opreme iz prostorija HT Mostar u zgradu FMPiK-a te je zbog toga planirano da aTEST IS bude dostupan do 12:00 h. Ponovno puštanje IS u funkciju će biti obavljeno čim to bude tehnički moguće (do 01.10.2018....