Obavještavaju se sve ovlaštene stanice tehničkih pregleda vozila u Federaciji BiH da će se ispit provjere znanja za licencu održati u subotu 14.05.2022. godine u 10.00h na Mašinskom fakultetu u Sarajevu. Kandidati koji su zaposleni na STP vozila i kojima licenca ističe zaključno sa 30.04.2022. godine a...

[vc_empty_space height="20px"]U 2021. godini objavljen je PRAVILNIK O NAČINU, POSTUPKU I ROKOVIMA VRŠENJA PERIODIČNIH PREGLEDA I ISPITIVANJA IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADU (Službene novine Federacije BiH, broj 23/21 od 24.03.2021. godine). Ovim pravilnikom propisuju se način, postupak i rokovi vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja sredstava za...

Obavještavaju se sve ovlaštene stanice tehničkih pregleda vozila u Federaciji BiH da je problem sa linkovima u zgradi Federalnog ministarstva prometa i komunikacija u Mostaru i radi se na rješavanju ovog probema sa provajderima. Hvala vam na razumijevanju. ...

Na osnovu članova 4. i 8. Pravilnika o certificiranju vozila i uvjetima koje organizacije za certificiranje vozila moraju ispuniti (SG BiH 41/08, 89/11, 6/12, 82/20 i 85/20) i Ugovora o obavljanju administrativnih i tehničkih poslova u oblasti certificiranja broj 01-04-02-2-404/22 od 11.02.2022. godine, Konzorcij u...

Obavještavaju se sve ovlaštene stanice tehničkih pregleda vozila na području Federacije BiH da je objavljen Pravilnik o dopunama Pravilnika o tehničko-eksploatacionim uslovima za vozila kojima se obavljaju pojedina vrste prevoza u Službenim novinama FBiH broj 27/22, a koji dopunjuje samo uslove iz člana 10. ovog...

Od strane Agram d.d. smo zamoljeni da na našu web stranicu postavimo ovu obavijest: Poštovani-e, Obavještavamo Vas da je u planu u redovnom terminu održavanje seminara za voditelje i tehničare u radionicama za tahografe u BiH prema planu i programu VDO proizvođača tahografa i prateće opreme: Seminar će se održati u...

Rezultati teorijskog i praktičnog ispita za licenciranje stručnog osoblja uposlenog na stanicama tehničkih pregleda vozila na području Federacije BiH održanog u Sarajevu, 05.03.2022. KOMISIJSKI ISPITI su održani u subotu 05.03.2022. godine u 10 i 11 sati i to u tri grupe: R.b. S T P Kanton IME I PREZIME Voditelj/ kontrolor Teorija PRAKTIČNI RAD Zadovoljava UKUPNO Zadovoljava 1. AC QUATTRO d.o.o....