Dana 20.10.2021. godine (srijeda) u periodu od 9:00 do 12:00 sati uz odobrenje Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničkodobojskog kantona, Institut za privredni inženjering d.o.o. Zenica je organizirao "Edukacijski seminar za lica koja su uključena u proces osposobljavanja i provjere znanja kandidata za...

Poštovani, jučer smo objavili novu verziju aTEST-a. Dodano je dugme "Ponovno slanje ETP-a u IDDEEA-u" na formi Operacije koje u slučaju greške omogućava da IDDEEA servis ponovo pokrene slanje. Dugme "Ponovno slanje ETP-a u IDDEEA-u" će se pojaviti samo ukoliko zapisnik ne bude prolazio u IDDEEA-u. Ukoliko Vam se ne...

Poštovani, Obavještavaju se sve stanice tehničkih pregleda da su uspješno završeni licencni ispiti u Zenici, Mostaru, Sarajevu i Tuzli 2021. godine. U nastavku  se mogu vidjeti rezultati tih ispita. 1. Rezultati licencnih ispita održanih u Zenici, 15.9.2021. godine REZULTATI LICENCNOG ISPITA - Zenica_15_9_2021 - web 2. Rezultati licencnih ispita održanih...

Na osnovu saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona broj: 10-23-129-243/21, od 15.09.2021. godine, u skladu sa članom 183. stav 2. Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 08/17, 89/17...

Poštovani, postoje određeni tehnički problemi koji rezultiraju nemogućnošću štampanja zapisnika o obavljenom tehničkom pregledu iz informacionog sistema a|TEST. Tehnička podrška iz IDDEEA-e radi na otklanjanju problema....

Ove godine stručna institucija Institut za privredni inženjering d.o.o. iz Zenice bilježi punih 14 godina rada (12.02.2007. godine potpisan prvi Ugovor o stručnom nadzoru rada stanica tehničkih pregleda vozila sa Federalnim ministarstvom prometa i komunikacija (FMPIK) po Odluci Vlade FBiH), sa svojim podugovaračem na...

Obavještavaju se svi kandidati koji su odslušali stručna predavanja u periodu 25.-27.08.2021. godine, kao i svi kandidati sa stanica tehničkih pregleda vozila sa područja USK, SBK i ZE-DO da će se stručni i licencni ispiti održati prema sljedećem rasporedu: Grupa 1 Srijeda, 15.09.2021. u 09:00h, Hotel ”ZENICA”...

Od strane Agram d.d. smo zamoljeni da na našu web stranicu postavimo ovu obavijest: Poštovani-e, Obavještavamo Vas da je u planu u redovnom terminu održavanje seminara za voditelje i tehničare u radionicama za tahografe u BiH prema planu i programu VDO proizvođača tahografa i prateće opreme: Seminari će se...

Prema preuzetim obavezama od strane Federalnog ministarstva prometa i komunikacija jedna od obaveza stručne institucije Instituta za privredni inženjering d.o.o. Zenica jesu i stručna predavanja za stručni ispit kandidata (voditelja stanice tehničkog pregleda i/ili kontrolora tehničke ispravnosti vozila) koji žele da zasnuju radni odnos na...

Poštovani, u proteklih nekoliko dana a i danas postoje određeni tehnički problemi koji rezultiraju povremenom nemogućnošću štampanja zapisnika o obavljenom tehničkom pregledu iz informacionog sistema a|TEST. Tehnička podrška iz IDDEEA-e radi na otklanjanju problema....