Rezultati teorijskog i praktičnog ispita za licenciranje stručnog osoblja uposlenog na stanicama tehničkih pregleda vozila na području Federacije BiH održanog u Tuzli 22.09.2023. KOMISIJSKI ISPITI su održani u utorak 22.09.2023. godine. Svi voditelji su položili ispit. Ukupno 10 kontrolora nisu položila ispit i to, praktični dio ispita nije položilo...

Rezultati teorijskog i praktičnog ispita za licenciranje stručnog osoblja uposlenog na stanicama tehničkih pregleda vozila na području Federacije BiH održanih u Mostaru 19.09.2023. KOMISIJSKI ISPITI su održani u utorak 19.09.2023. godine. Svi voditelji koji su polagali licencni ispit su položili ispit. Ukupno 10 kontrolora nije položilo licencni ispit i...

IPI-INSTITUT ZA PRIVREDNI INŽENJERING d.o.o. 72000 Zenica, Vatrogasni put 3, Bosna i Hercegovina Na osnovu saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona broj: 10-23-129-164/23, od 15.09.2023. godine, u skladu sa članom 183. stav 2. Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH...

Poštovani, obavještavamo sve stanice tehničkih pregleda vozila u Federaciji BiH da je tehnička služba IDDEEA-e riješila problem koji je bio vezan za neprolazak zapisnika o obavljenom pregledu eTP. Hvala na razumijevanju. ...

Poštovani, obavještavaju se sve stanice tehničkih pregleda vozila u Federaciji BiH da zapisnici o obavljenom pregledu eTP ne prolaze prema IDDEEA-i. Tehnička podrška iz IDDEEA-e radi na otklanjanju ovih problema i nadamo se da će se ovaj problem ubrzo riješiti. Hvala na razumijevanju. ...

Poštovani, obavještavamo sve stanice tehničkih pregleda vozila u Federaciji BiH da je tehnička služba IDDEEA-e riješila problem koji je bio vezan za neprolazak zapisnika o obavljenom pregledu eTP. Hvala na razumijevanju. ...

Poštovani, obavještavamo sve stanice tehničkih pregleda vozila u Federaciji BiH da zapisnici o obavljenom pregledu eTP ne prolaze prema IDDEEA-i. Radi se na otklanjanju ovih problema i nadamo se da će se ovaj problem ubrzo riješiti. Hvala na razumijevanju. ...

Rezultati teorijskog i praktičnog ispita za stručno osposobljavanje (STRUČNI ISPIT) i ispita za licenciranje stručnog osoblja uposlenog na stanicama tehničkih pregleda vozila na području Federacije BiH održanih u Zenici 16.09.2023. KOMISIJSKI ISPITI su održani u subotu 16.09.2023. godine. Svi kandidati koji su polagali STRUČNI ispit su položili ispit. Svi...

Poštovani, Kandidati kojima licenca ističe zaključno sa 30.09.2023. godine a zaposleni su na stanicama tehničkih pregleda vozila sa područja USK, ispit za licencu polažu 29.09.2023. godine u Bihaću u hotelu Park, u 14:15h prema sljedećem rasporedu: Grupa 1 – petak 29.09.2023. u 14.15h R.b.S T PKantonIME I PREZIMEVoditelj/ kontrolor 1ADDA...

Poštovani, Obavještavaju se svi kandidati zaposleni na STP u FBiH kojima su licence istekle, ili ističu zaključno sa 30.09.2023., da će se licencni ispiti održati po slijedećem rasporedu: Tačna vremena ispita, kao i grupe, će biti objavljeni na web stranicama nadležnih stručnih institucija! Obavještavaju se kandidati koji su...