BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN

Poštovani, četvrtak 13.05.2021. i petak 14.05.2021. godine su neradni dani u našoj stručnoj instituciji.

Podrška će biti dostupna putem telefona 062 969-279, 062 967-998, 062 966-923.