Stručni bilten IPI (ISSN 1840-3409)
Monday, 18 August 2008 07:08

1. SB_01 - STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U FEDERACIJI BiH U 2007. GODINI, januar 2008. godine

2. SB_02 - IZVJEŠTAJ O AKTIVNOSTIMA U 2007. GODINI I UPUTSTVO ZA UPOTREBU UREÐAJA ZA PODEŠAVANJE SVJETLOSTI, april 2008. godine

3. SB_03 - STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U FEDERACIJI BIH U PRVOM POLUGODIŠTU 2008. GODINE  (01.01. – 30.06. 2008. GODINE), juli 2008. godine

4. SB_04 - KRAĆI ANALITIČKI PRESJEK STANJA NA STP-IMA U FBIH (PERIOD: 1.7. - 30.9.2008. GODINE) I STRUČNE TEME PO PRENESENIM OVLASTIMA VLADE FBIH,  Zenica, oktobar 2008. godine

5. SB_05 - STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U FEDERACIJI BIH U 2008. GODINI, Zenica, januar/siječanj 2009. godine

6. SB_06 - STRUČNE TEME VEZANE ZA RAD OSOBLJA NA STANICAMA TEHNIČKIH PREGLEDA, Zenica, mart 2009. godine

7. SB_07 – STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U FEDERACIJI BIH U PRVOM POLUGODIŠTU 2009. GODINE , Zenica, juli/srpanj 2009. godine

8. SB_08 – TROMJESEČNA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM PREGLEDIMA U PERIODU 1.7.-30.9.2009. GODINE I STRUČNE TEME, Zenica, novembar/studeni 2009. godine

9. SB_09 – STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U FEDERACIJI BIH U 2009. GODINI, Zenica, januar/siječanj 2010. godine

10. SB_10 – STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U PRVOMO TROMJESEČJU 2010. GODINE, Zenica, april/travanj 2010. godine

11. SB_11 – STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME, Zenica, juli/srpanj 2010. godine

12. SB_12 – STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA I STRUČNE TEME, Zenica, oktobar/listopad 2010. godine,

13. SB_13 – STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U  2010. GODINI I STRUČNE TEME, Zenica, januar/siječanj 2011. godine

14. SB_14 – STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U PRVOM TROMJESEČJU 2011. GODINE I STRUČNE TEME , Zenica, april/travanj 2011. godine

15. SB_15 – STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U PRVOM POLUGODIŠTU 2011. GODINE I STRUČNE TEME , Zenica, juli/srpanj 2011. godine

16. SB_16 - STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U PERIODU 1.7. - 30.9.2011. GODINE I STRUČNE TEME, Zenica, oktobar/listopad 2011. godine

17. SB_17 - STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U 2011. GODINI I STRUČNE TEME, Zenica, januar/siječanj 2012. godine

18. SB_18 - STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U PRVOM TROMJESEČJU 2012. GODINE I STRUČNE TEME, Zenica, mart/ožujak 2012. godine

19. SB_19 - STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U PRVOM POLUGODIŠTU 2012. GODINE I STRUČNE TEME, Zenica, juli/srpanj 2012. godine

20. SB_20 - STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U PERIODU 1.7. – 30.9.2012. GODINE I STRUČNE TEME, Zenica, oktobar/listopad 2012. godine

21. SB_21 - STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U 2012. GODINI I STRUČNE TEME, Zenica, januar/siječanj 2013. godine

22. SB_22 - STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U PRVOM TROMJESEČJU 2013. GODINE, STRUČNE TEME I ZBORNIK RADOVA, Zenica april/travanj 2013. godine

23. SB_23 - STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U PRVOM POLUGODIŠTU 2013. GODINE I STRUČNE TEME

24. SB_24 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U PERIODU 1.7. - 30.9.2013. GODINE I STRUČNE TEME

25. SB_25 - STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U 2013. GODINI I STRUČNE TEME

26. SB_26 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U PRVOM TROMJESEČJU 2014. GODINE I STRUČNE TEME

27. SB_27 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U PRVOM POLUGODIŠTU 2014. GODINE I STRUČNE TEME

28. SB_28 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U PERIODU 1.7.-30.9.2014. GODINE I STRUČNE TEME

29. SB_29 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U 2014. GODINI I STRUČNE TEME

30. SB_30 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U PRVOM TROMJESEČJU 2015. GODINE I STRUČNE TEME, Zenica, april/travanj 2015. godine

31. SB_31 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U PRVOM POLUGODIŠTU 2015. GODINE I STRUČNE TEME, Zenica, juli/srpanj 2015. godine