STRUČNI BILTEN - IPI ISSN 2490-3337 (Online)
Ponedjeljak, 18 Kolovoz 2008 07:08
Redakcija STRUČNI BILTEN - IPI

Izdavač: Institut za privredni inženjering d.o.o.

Fakultetska 1, Zenica, Bosna i Hercegovina

Za izdavača: dr. sc. Fuad Klisura, dipl. ing. mašinstva/strojarstva

Redakcijski odbor: prof. dr. Sabahudin Ekinović, dipl. ing. mašinstva/strojarstva

prof. dr. Mustafa Mehanović, dipl. ing. saobraćaja/prometa

prof. dr. Safet Brdarević, dipl. ing. mašinstva/strojarstva

prof. dr. Mustafa Imamović, dipl. ing. mašinstva/strojarstva

Recenzent: van. prof. dr. Sabahudin Jašarević, dipl. ing. mašinstva/strojarstva

(Mašinski fakultet u Zenici)

Lektor: mr. sc. Dragana Agić, dipl. iur

Prevodilac i lektor engleskog jezika: Edin Sarvan, prof. engleskog jezika

Priprema: Muhamed Barut, dipl. ing. saobraćaja/prometa

Štampa/Tisak: Štamparija Fojnica

Za Štampariju/Tiskaru: Šehzija Buljina

Tiraž: 400 komada

ISSN 2490-3337 (Online)


Kontakt: tel.: +387(0)32 445 600; e-mail: info@ipi. ba


KRATKE UPUTE ZA IZRADU STRUCNOG RADA

AUTORSKA IZJAVA O ORIGINALNOSTI RADA

COPYRIGHT STATEMENT OF WORK ORIGINALITY

 

 

STRUČNI BILTEN - IPI

1. SB_01 - STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U FEDERACIJI BiH U 2007. GODINI, januar 2008. godine

2. SB_02 - IZVJEŠTAJ O AKTIVNOSTIMA U 2007. GODINI I UPUTSTVO ZA UPOTREBU UREÐAJA ZA PODEŠAVANJE SVJETLOSTI, april 2008. godine

3. SB_03 - STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U FEDERACIJI BIH U PRVOM POLUGODIŠTU 2008. GODINE  (01.01. – 30.06. 2008. GODINE), juli 2008. godine

4. SB_04 - KRAĆI ANALITIČKI PRESJEK STANJA NA STP-IMA U FBIH (PERIOD: 1.7. - 30.9.2008. GODINE) I STRUČNE TEME PO PRENESENIM OVLASTIMA VLADE FBIH,  Zenica, oktobar 2008. godine

5. SB_05 - STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U FEDERACIJI BIH U 2008. GODINI, Zenica, januar/siječanj 2009. godine

6. SB_06 - STRUČNE TEME VEZANE ZA RAD OSOBLJA NA STANICAMA TEHNIČKIH PREGLEDA, Zenica, mart 2009. godine

7. SB_07 – STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U FEDERACIJI BIH U PRVOM POLUGODIŠTU 2009. GODINE , Zenica, juli/srpanj 2009. godine

8. SB_08 – TROMJESEČNA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM PREGLEDIMA U PERIODU 1.7.-30.9.2009. GODINE I STRUČNE TEME, Zenica, novembar/studeni 2009. godine

9. SB_09 – STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U FEDERACIJI BIH U 2009. GODINI, Zenica, januar/siječanj 2010. godine

10. SB_10 – STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U PRVOMO TROMJESEČJU 2010. GODINE, Zenica, april/travanj 2010. godine

11. SB_11 – STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U PRVOM POLUGODIŠTU 2010. GODINE I STRUČNE TEME, Zenica, juli/srpanj 2010. godine

12. SB_12 – STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA I STRUČNE TEME, Zenica, oktobar/listopad 2010. godine,

13. SB_13 – STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U  2010. GODINI I STRUČNE TEME, Zenica, januar/siječanj 2011. godine

14. SB_14 – STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U PRVOM TROMJESEČJU 2011. GODINE I STRUČNE TEME , Zenica, april/travanj 2011. godine

15. SB_15 – STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U PRVOM POLUGODIŠTU 2011. GODINE I STRUČNE TEME , Zenica, juli/srpanj 2011. godine

16. SB_16 - STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U PERIODU 1.7. - 30.9.2011. GODINE I STRUČNE TEME, Zenica, oktobar/listopad 2011. godine

17. SB_17 - STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U 2011. GODINI I STRUČNE TEME, Zenica, januar/siječanj 2012. godine

17.1. SB_17 ABSTRACTS SAŽECI

18. SB_18 - STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U PRVOM TROMJESEČJU 2012. GODINE I STRUČNE TEME, Zenica, mart/ožujak 2012. godine

18.1. SB_18 ABSTRACTS SAŽECI

19. SB_19 - STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U PRVOM POLUGODIŠTU 2012. GODINE I STRUČNE TEME, Zenica, juli/srpanj 2012. godine

19.1. SB_19 ABSTRACTS SAŽECI

20. SB_20 - STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U PERIODU 1.7. – 30.9.2012. GODINE I STRUČNE TEME, Zenica, oktobar/listopad 2012. godine

20.1. SB_20 ABSTRACTS SAŽECI

21. SB_21 - STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U 2012. GODINI I STRUČNE TEME, Zenica, januar/siječanj 2013. godine

21.1. SB_21 ABSTRACTS SAŽECI

22. SB_22 - STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U PRVOM TROMJESEČJU 2013. GODINE, STRUČNE TEME I ZBORNIK RADOVA, Zenica april/travanj 2013. godine

22.1. SB_22 ABSTRACTS SAŽECI

23. SB_23 - STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U PRVOM POLUGODIŠTU 2013. GODINE I STRUČNE TEME, Zenica, juli/srpanj 2013. godine

23.1. SB_23 ABSTRACTS SAŽECI

24. SB_24 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U PERIODU 1.7. - 30.9.2013. GODINE I STRUČNE TEME, Zenica, oktobar/listopad 2013. godine

24.1. SB_24 ABSTRACTS SAŽECI

25. SB_25 - STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U 2013. GODINI I STRUČNE TEME, Zenica, januar/siječanj 2014. godine

25.1. SB_25 ABSTRACTS SAŽECI

26. SB_26 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U PRVOM TROMJESEČJU 2014. GODINE I STRUČNE TEME, Zenica, april/travanj 2014. godine

26.1. SB_26 ABSTRACTS SAŽECI

27. SB_27 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U PRVOM POLUGODIŠTU 2014. GODINE I STRUČNE TEME, Zenica, juli/srpanj 2014. godine

27.1. SB_27 ABSTRACTS SAŽECI

28. SB_28 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U PERIODU 1.7.-30.9.2014. GODINE I STRUČNE TEME, Zenica, oktobar/listopad 2014. godine

28.1. SB_28 ABSTRACTS SAŽECI

29. SB_29 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U 2014. GODINI I STRUČNE TEME, Zenica, januar/siječanj 2014. godine

29.1. SB_29 ABSTRACTS SAŽECI

30. SB_30 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U PRVOM TROMJESEČJU 2015. GODINE I STRUČNE TEME, Zenica, april/travanj 2015. godine

30.1. SB_30 ABSTRACTS SAŽECI

31. SB_31 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U PRVOM POLUGODIŠTU 2015. GODINE I STRUČNE TEME, Zenica, juli/srpanj 2015. godine

32. SB_32 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U PERIODU 1.7. -30.9.2015. GODINE I STRUČNE TEME/STATISTICAL DATA ANALYSIS OF THE TECHNICAL INSPECTIONS IN THE PERIOD 1/7 - 30/9/2015 AND PROFESSIONAL TOPICS, Zenica, oktobar/listopad 2015. godine

33. SB_33 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U 2015. GODINI I STRUČNE TEME / STATISTICAL DATA ANALYSIS OF THE TEHNICAL INSPECTIONS IN 2015 AND PROFESSIONAL TOPICS, Zenica, januar/siječanj 2016. godine

34. SB_34 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U PRVOM TROMJESECU 2016. GODINE I STRUČNE TEME/STATISTICAL DATA ANALYSIS OF THE TECHNICAL INSPECTIONS IN FIRST QUARTER OF 2016 AND PROFESSIONAL TOPICS, Zenica, april/travanj 2016. godine.

35. SB_35 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U PRVOM POLUGODIŠTU 2016. GODINE I STRUČNE TEME / STATISTICAL DATA ANALYSIS OF THE TECHNICAL INSPECTIONS IN FIRST HALF OF 2016 AND PROFESSIONAL TOPICS, Zenica, juli/srpanj 2016. godine

36. SB_36 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U PERIODU 1.7. - 30.9.2016. GODINE I STRUČNE TEME / STATISTICAL DATA ANALYSIS OF THE TECHNICAL INSPECTIONS IN THE PERIOD 1/7 – 30/9/2016 AND PROFESSIONAL TOPICS, Zenica,
oktobar/listopad 2016. godine

37. SB_37 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U 2016. GODINI I STRUČNE TEME / STATISTICAL DATA ANALYSIS OF THE TECHNICAL INSPECTIONS IN 2016 AND PROFESSIONAL TOPICS, Zenica, januar/siječanj 2017. godine

38. SB_38 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U PRVOM TROMJESEČJU 2017. GODINE I STRUČNE TEME / STATISTICAL DATA ANALYSIS OF THE TECHNICAL INSPECTIONS IN FIRST QUARTER OF 2017 AND PROFESSIONAL TOPICS, Zenica, april/travanj 2017. godine

39. SB_39 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA U PRVOM POLUGODIŠTU 2017. GODINE I STRUČNE TEME / STATISTICAL DATA ANALYSIS OF THE TECHNICAL INSPECTIONS IN FIRST HALF OF 2017 AND PROFESSIONAL TOPICS , Zenica, juli/srpanj 2017. godine

40. SB_40 STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM TEHNIČKIM PREGLEDIMA VOZILA U PERIODU 1.7. - 30.9.2017. GODINE I STRUČNE TEME / STATISTICAL DATA ANALYSIS OF THE TECHNICAL INSPECTION OF VEHICLES IN THE PERIOD 1/7 - 30/9/2017 AND PROFESSIONAL TOPICS , Zenica, oktobar/listopad 2017. godine